En Fr Es Català

Informació legal

DeluxeNote és desenvolupat per, i propietat de:

Besuau S.L.U.
ES B67590398
Barcelona
Espanya

BESUAU S.L. amb número d'identificació fiscal B67590398 és una empresa catalana inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Secció General, Volum 47238, Foli 112, Fulla B-545697, Inscripció 1.

DeluxeNote™ és una marca comercial de Besuau S.L.U.


Troba els Termes i condicions d'aquesta pàgina, i el Contracte de llicència d'usuari final del programari DeluxeNote.

Copyright © 2023 Besuau S.L.U. Tots els drets reservats Privacitat Legal